Betingelser

Betingelser og vilkår for brug af Singlecentralen

1. INDLEDNING

1.1
Hjemmesiden www.datingstedet.dk med tilhørende underliggende hjemmesider (“Hjemmesiden”) ejes og drives af:

Amitoba-Media

Stefan Steinlechner

Riedweg 44 / 1

6112 Wattens

Austria

1.2
Amitoba-media er et selskab med begrænset hæftelse og registreret i Østrig.
1.3
Disse brugervilkår (“Vilkår”) regulerer sammen med Amitoba-media Erklæring om Persondata og Cookiepolitik forholdet mellem Amitoba-media og dig som bruger af Hjemmesiden og alle tjenester, der tilbydes via Hjemmesiden (“Tjenesten”, “Tjenester” eller “Tjenesterne”). Ved at oprette en brugerprofil på Hjemmesiden og bruge Tjenesten godkender og accepterer du disse Vilkår og samtykker til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse Amitoba-media Erklæring om Persondata.

2. TJENESTEN

2.1
Tjenesten og Hjemmesiden er beregnet til underholdningsbrug for voksne. Tjenestens hovedformål er at sætte dig i kontakt med andre brugere, således der kan foregå indbyrdes virtuel kommunikation mellem dig og disse brugere via Tjenesten. Tjenesten har ikke til formål at etablere andet end den nævnte kontakt, men det står dig frit for selv at arrangere en anden form for kontakt, hvilket er Amitoba-media uvedkommende.
2.2
Det er nødvendigt af oprette en brugerprofil på Hjemmesiden for at kunne anvende Tjenesten. Efter oprettelsen af en brugerprofil, vil det være muligt at udveksle beskeder med andre brugere, forudsat du har tilstrækkelig “Mønter” på din brugerprofil som beskrevet i pkt. 3 nedenfor.
2.3
Man skal fyldt 18 år for at oprette en brugerprofil og bruge Tjenesten. Ved at acceptere disse Vilkår og bruge Tjenesten bekræfter du, at du er 18 år eller ældre. Hvis du (i) endnu ikke er fyldt 18, (i) ikke accepterer indholdet på Tjenesten og/eller (i) er bosiddende uden for det geografiske område, som Tjenesten retter sig mod, skal du øjeblikkeligt ophøre med brugen af Tjenesten og lukke din brugerprofil på Hjemmesiden. Amitoba-media kan slette din brugerprofil med øjeblikkelig virkning og uden refusion af mønter, hvis du ikke overholder denne bestemmelse.
2.4
Du indestår for, at enhver oplysning, som du indtaster på din brugerprofil, er korrekt, fyldestgørende og ajourført, herunder at brugerprofilen løbende vil blive opdateret med eventuelle ændringer i personlige oplysninger og/eller præferencer.
2.5
Du må under ingen omstændigheder oprette en brugerprofil i en andens navn eller oprette en fiktiv brugerprofil. Amitoba-media kan slette sådanne brugerprofiler med øjeblikkelig virkning.
2.6
Du er personlig ansvarlig for hemmeligholdelse af dit brugernavn sammen med din adgangskode til din brugerprofil. Du indestår og hæfter således for enhver brug af din brugerprofil. Hvis du bliver bekendt med eller får mistanke om, at uautoriserede personer har fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din brugerprofil, skal du straks underrette Amitoba-media herom på: support@datingstedet.dk
, herunder straks foretage de nødvendige forholdsregler for at begrænse en sådan uautoriseret adgang og ændre din adgangskode.
2.7
Du må ikke offentliggøre kontaktoplysninger såsom telefonnummer, adresse, familienavn, Uniform Ressource Locator (“URL” eller på dansk Enhedsressourcefinder”), mailadresse eller øvrige personlige oplysninger. Amitoba-media forbeholder sig retten til at afvise, modificere eller slette enhver brugerprofil.
2.8
Amitoba-media har adgang til at oprette fiktive brugerprofiler på Tjenesten og kan sende beskeder til dig på vegne af disse. Det vil derfor ikke være muligt at arrangere en anden form for kontakt, herunder et fysisk møde, mellem dig og sådanne fiktive brugerprofiler.
2.9
Amitoba-media vil gøre sit bedste for at levere Tjenesten på forsvarlig og professionel vis, men du anerkender og accepterer, at Tjenesten alene har de funktioner og egenskaber, som til enhver tid er tilgængelige via Tjenesten, herunder at der kan forekomme afbrydelser og/eller fejl i Tjenesten. Amitoba-media giver derfor ingen garantier eller indeståelser for Tjenestens funktioner og egenskaber.
2.10
Amitoba-media er til enhver tid berettiget til – uden varsel og uden at yde dig nogen form for kompensation eller andet – at ændre, afbryde og/eller lukke Tjenesten, en brugerprofil og/eller Hjemmesiden samt, uden varsel, at foretage vedligeholdelse og opdatering af Tjenesten.
2.11
For at bruge Tjenesten skal du have det nødvendige IT-udstyr og de nødvendige konfigurationer for korrekt brug af Hjemmesiden samt adgang til internettet. Du anbefales at have JavaScript-funktioner slået til og at tillade cookies og pop-ups. Amitoba-media arbejder på at gøre Tjenesten kompatibel med mange forskellige IT-enheder, men kan dog ikke garantere, at den virker på alle enheder. Du er således selv ansvarlig for at sikre dig, at du opfylder alle nødvendige systemkrav for brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Din brug af Tjenesten og din mulighed for at benytte dens funktioner og det indhold, der hostes eller gøres tilgængeligt via Tjenesten, kan variere i funktionalitet, tilgængelighed og kvalitet, afhængigt af hvilken enhed, du anvender.
2.12
Du er selv ansvarlig for det udstyr (herunder internetforbindelse), som er nødvendigt for at bruge og få adgang til Tjenesten via Hjemmesiden, og bærer selv alle forbundne udgifter ved brug af Tjenesten via Hjemmesiden.

 

3. CREDITS OG BETALING

3.1
For at få fuld adgang til Tjenesten, herunder sende og modtage beskeder, skal du have “Credits”. Ved oprettelsen af en brugerprofil kan du modtage et af Amitoba-media fastsat antal mønter, således at du uden omkostninger kan lære Tjenesten at kende. Amitoba-media har til enhver tid ret til at ændre antallet af tildelte mønter ved oprettelsen af brugerprofiler, og du kan således ikke være sikker på at få sådanne mønter tildelt ved oprettelsen. Det antal mønter, som du er i besiddelse af, vil fremgå af din brugerprofil. Hvis du løber tør for mønter, mens du er i gang med at sende en besked, skal du tilkøbe nye mønter, før beskeden kan sendes.
3.2
Du kan via Tjenesten tilkøbe mønter til de priser, som er oplistet på Hjemmesiden. Priserne er inklusive moms og andre afgifter. Amitoba-media forbeholder sig ret til at ændre de på Hjemmesiden oplistede priser for mønter. De aktuelle priser er i oversigten herunder:

Nummer

Beskrivelse

Pris

1

150 Mønter

Euro 9,99

2

370 Mønter

Euro 24,99

3

805 Mønter

Euro 49,99

4

1805 Mønter

Euro 99,99

5

3810 Mønter

Euro 199,99

6

8005 Mønter

Euro 349,99

7

17005 Mønter

Euro 699,99

Med 20 mønter kan brugeren sende 1 besked via platformen, med mindre andet er angivet på websiden.

3.3
Betaling for mønter vil blive opkrævet, når du foretager tilkøb. De betalingsoplysninger, som du vælger at give med henblik på at foretage et tilkøb af mønter, vil blive behandlet i overensstemmelse med Amitoba-media Erklæring om Persondata. Dine tilkøbe mønter er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.
3.4
Hvis du kommer til at afbryde Tjenesten med det resultat, at du Mister mønter, vil sådanne mistede mønter ikke blive refunderet. Hvis Tjenesten afbrydes af tekniske årsager forårsaget af Amitoba-media, er det muligt at opnå refusion for eventuelle mistede mønter i forbindelse med et sådant nedbrud ved skriftlig anmodning herom til den i pkt. 3.6 angivne e-mail adresse.

4. INGEN FORTRYDELSESRET VED KØB AF CREDITS

4.1
Du kan anvende Tjenesten straks efter tilkøb af mønter og accepterer og anerkender dermed, at du mister din fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13) for dit tilkøb af mønter. Ved at tilkøbe mønter og anvende Tjenesten giver du således udtrykkeligt afkald på den førnævnte fortrydelsesret på købet af disse mønter. Det er ikke muligt at konvertere mønter til kontanter eller få refunderet tilkøbte mønter.

5. MATERIALE PÅ TJENESTEN OG HJEMMESIDEN

5.1
Du må ikke anvende materiale som f.eks. (men ikke begrænset til) brugerprofilen, fotos, beskeder eller andet materiale (“Materiale”), som andre brugere har offentliggjort eller sendt på Tjenesten og Hjemmesiden, på en måde, som ikke er i overensstemmelse med det i pkt. 3.1 anførte formål, og/eller til andet end personligt brug.
5.2
Du anerkender og accepterer, at Materiale, som du har offentliggjort på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, kan ses og anvendes af andre brugere uden ansvar for Amitoba-media.
5.3
Amitoba-media forbeholder sig ret til at afvise dit og andre brugeres Materiale på Tjenesten og Hjemmesiden som f.eks. offentliggjorte fotos, uden at du og/eller andre brugere derved opnår nogen ret til kompensation og/eller refusion.
5.4
Du må ikke via Tjenesten og/eller Hjemmesiden offentliggøre eller på anden måde distribuere indhold, som (i) krænker eller potentielt krænker rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og databeskyttelsesrettigheder, tilhørende Amitoba-media, andre brugere af Tjenesten og/eller tredjemand; (ii) indeholder eller henviser til ulovligt indhold; (iii) potentielt kan skade Amitoba-media (iv) indeholder indhold, som er ærekrænkende, fornærmende, obskønt, sårende, voldeligt eller på anden måde i strid med, hvad Amitoba-media anser for anstændigt, eller som (v) på anden måde er ulovligt eller retsstridigt. Du bærer således det fulde ansvar for ethvert tab og enhver skade, der skyldes overtrædelse af nærværende bestemmelse.
5.5
Amitoba-media fraskriver sig i videst mulige omfang ethvert ansvar for skade eller gene af nogen art, som Tjenesten måtte forårsage.
5.6
Du opfordres til at meddele alle former for upassende Materiale til os.

6. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

6.1
Ved oprettelsen af en brugerprofil og ved din brug af Tjenesten afgiver du personlige oplysninger til Amitoba-media. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Amitoba-media Erklæring om Persondata og gældende lovgivning. For nærmere oplysninger om Amitoba-media indsamling og brug af oplysninger og materiale, du giver Amitoba-media, venligst følg ovenstående link til vores Erklæring om Persondata. Ved at bruge Tjenesten accepterer du samtidigt vilkårene i den nævnte erklæring.
6.2
Du anerkender og accepterer, at Amitoba-media må videregive oplysninger, du giver os, hvis det kræves ved lov eller af tredjemand, eller hvis vi skønner, at sådan videregivelse er rimelig i forhold til (i) at overholde loven, efterkomme anmodninger eller påbud fra politiet eller i forbindelse med retslige skridt; (ii) at beskytte eller forsvare Amitoba-media eller tredjemands rettigheder eller ejendom; eller (iii) at beskytte nogens helbred eller sikkerhed, som f.eks. ved trussel om vold mod nogen person (herunder dig som bruger).
6.3
Hvis du under din brug af Tjenesten behandler personlige oplysninger om andre brugere og/eller tredjemand, er du til enhver tid ansvarlig for denne behandling. Du indestår for, at behandlingen er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og forpligter dig til at skadesløsholde Amitoba-media for eventuelle krav fra tredjemand i den forbindelse. Med din accept af disse Vilkår bekræfter du samtidigt, at du aldrig vil anvende kontaktoplysningerne på andre brugere af Tjenesten til at sende mails, breve eller andre uønskede beskeder, bortset fra at sende beskeder via Tjenesten.
6.4
Det er forbudt at dele personlige oplysninger såsom telefonnumre, webadresser eller e-mailadresser med andre brugere. Amitoba-media forbeholder sig ret til at filtrere, fjerne eller (delvis) censurere sådanne meddelelser. I tilfælde af ændring eller fjernelse, er brugerne ikke berettiget til refusion af eventuelle omkostninger til afsendelse af den pågældende meddelelse.

6.5
Hjemmesiden tilbyder en chat-service med det formål at udveksle almindelige samt erotiske chatbeskeder, mod en betaling pr. chatbesked. Hjemmesiden fungerer udelukkende med fiktive profiler og er ikke beregnet til afholdelse af fysiske møder.

 

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

7.1
Alle rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, navnerettigheder, databankrettigheder og tilgrænsende rettigheder, såvel som rettigheder til domænenavne og knowhow samt relaterede rettigheder (“Immaterielle Rettigheder”), der knytter sig til Tjenesten, Hjemmesiden og/eller de herigennem tilgængelige oplysninger så som tekster, “look-and-feel”, skabelon for brugerprofiler, videomateriale, lydmateriale, visuelt eller fotografisk materiale, tilhører eksklusivt Amitoba-media og/eller dets licensgiver(e).
7.2
Du må ikke downloade, kopiere, modificere, anvende, udgive, udnytte eller på anden må bruge de i pkt. 8.1 nævnte Immaterielle Rettigheder, ligesom du ikke må gøre sådanne Immaterielle Rettigheder til genstand for “reverse engineering” eller i øvrigt foretage offentliggørelse heraf.
7.3
Din brugsret til Tjenesten og Hjemmesiden er begrænset til de i disse Vilkår angivne formål og skal i øvrigt til enhver tid respektere disse Vilkår.
7.4
Immaterielle Rettigheder til det Materiale, du har gjort tilgængelig på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, har Amitoba-media automatisk en vederlagsfri, global, uigenkaldelig og overdragelig brugsret til i det omfang, at det er nødvendigt for levering af Tjenesten.
7.5
Amitoba-media har en central brugerdatabase, som kan anvendes over flere hjemmesider ejet og drevet af Amitoba-media. Det Materiale, du har gjort tilgængelig på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, kan derfor blive vist på andre hjemmesider end på Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Det Materiale, du har gjort tilgængelig, opbevares i én databaselokation kontrolleret af Amitoba-media i overensstemmelse med Amitoba-media Erklæring om Persondata.
7.6
Du må ikke på nogen måde sabotere eller omgå eventuelle tekniske og/eller organisatoriske begrænsningsmekanismer installeret på eller på anden måde integreret med Tjenesten. Hvis det konstateres, at du har anvendt Tjenesten uden at have købt det nødvendige antal mønter, er Amitoba-media berettiget til at opkræve et rimeligt vederlag for denne brug og kan samtidig blokere adgangen til din brugerprofil og kræve erstatning efter østrigsk rets almindelige regler herom, herunder fremsætte krav om kompensation for tab og/eller skade.

8. DIT OG Amitoba-media ANSVAR SAMT PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

8.1
Du er personligt ansvarlig for din brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden samt for enhver handling (herunder offentliggørelse af Materiale), der foretages via din brugerprofil, såvel som for alle (følger af) valg og/eller juridiske handlinger foretaget ved hjælp af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Du skal skadesløsholde Amitoba-media for alle krav fra tredjemand i den forbindelse.
8.2
Du er personligt ansvarlig for – og skal skadesløsholde Amitoba-media for – alle krav fra tredjemand samt skade, tab eller omkostninger, som Amitoba-media måtte pådrage sig som følge af (i) din manglende overholdelse af aftaler med Amitoba-media, (ii) handlinger foretaget af dig under brug af Tjenesten, (iii) ulovlige eller uretmæssige handlinger foretaget af dig, og/eller (iv) manglende overholdelse af disse Vilkår.
8.3
Du er personligt ansvarlig for ethvert tab og enhver skade, der måtte opstå som følge af (i) kontakt, (ii) aftaleindgåelse eller (iii) nogen som helst anden handling med en fiktiv brugerprofil.
8.4
Amitoba-media er ikke ansvarlig for tab eller skade – både direkte og/eller indirekte – som følge af din brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Amitoba-media har intet ansvar for brugerprofilernes indhold på Tjenesten, og at disse brugerprofiler er således alene udtryk for de pågældende brugeres holdninger.
8.5
Amitoba-media er ikke ansvarlig for hjemmesider tilhørende samarbejdspartnere, som på deres hjemmesider bringer annoncer og/eller andet, som vedrører Tjenesten og/eller Hjemmesiden.
8.6
Amitoba-media ansvar ved manglende overholdelse af en aftale med dig, en ulovlig eller uretmæssig handling eller nogen anden handling eller undladelse fra Amitoba-media eller dets medarbejderes side, eller fra nogen af Amitoba-media antaget tredjemands side, er begrænset til erstatning for direkte skade. Amitoba-media ansvar for direkte skade er i hvert enkelt tilfælde (og i denne forbindelse anses en serie af indbyrdes forbundne tilfælde som ét tilfælde) begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som du i medfør af den nævnte aftale har betalt til Amitoba-media inden for de seneste seks (6) kalendermåneder op til det pågældende tilfælde. Amitoba-media samlede ansvar kan dog aldrig overstige DKK 3.700 (eksklusiv moms). Direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse omfatter alene:

a) skade på ejendom;

b) rimelige udgifter til sikring af, at Amitoba-media ydelser er i overensstemmelse med aftalen;

c) rimelige udgifter til afklaring af skadens årsag og omfang, i det omfang der er tale om direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse;

d) rimelige omkostninger til at afværge eller begrænse skaden, i det omfang det kan påvises, at disse udgifter har reduceret omfanget af direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse.

8.7
Amitoba-media er ikke ansvarlig for nogen anden skade end direkte skade som anført i pkt. 9.6, herunder følgeskader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nogen aftale med Amitoba-media herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tab af forventede besparelser eller andre lignende økonomiske tab, herunder tab af goodwill eller omdømme eller anden hændelig, indirekte skade, eller godtgørelse, uanset art, og uanset om du har gjort Amitoba-media opmærksom på muligheden for sådan skade, godtgørelse eller tab.
8.8
Uanset pkt. 9.6-9.7 er du i intet tilfælde berettiget til nogen form for erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation, hvis ikke du i hvert enkelt tilfælde skriftligt anmelder skaden til Amitoba-media senest 60 dage efter skadens opståen. Under alle omstændigheder bortfalder din ret til erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation i medfør af nogen aftale med Amitoba-media, hvad enten der er tale om en ulovlig eller uretmæssig handling eller noget andet, ét (1) år efter datoen for den begivenhed, der ligger til grund for kravet eller søgsmålet.
8.9
Du anerkender og accepterer, at du har fraskrevet dig retten til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end de i nærværende pkt. 9 anførte.

9. ANMODNINGSPROCEDURE I TILFÆLDE AF ULOVLIGT MATERIALE OG AKTIVITETER

9.1
Amitoba-media er ikke ansvarlig for eventuel skade i forbindelse med (ulovlig) brug af Tjenesten og monitorerer ikke de beskeder, der udveksles mellem dig og andre brugere. Amitoba-media vil i overensstemmelse med nedenstående anmodningsprocedure arbejde for at fjerne klart ulovligt Materiale og stoppe klart ulovlige aktiviteter.
9.2
Amitoba-media har etableret en anmodningsprocedure, hvorefter formodet ulovligt Materiale, som findes på eller kan tilgås via Tjenesten og Hjemmesiden, eller formodet ulovlige aktiviteter, kan meddeles til Amitoba-media. Anmodning og dokumentation herom skal sendes til følgende mailadresse: support@datingstedet.dk
.
9.3
Amitoba-media forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere Materiale eller stoppe en Amitoba-media forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere Materiale eller stoppe en aktivitet, hvis Amitoba-media har grund til at betvivle, om den fremsendte anmodning eller dokumentation er korrekt, eller hvis øvrige forhold med rimelighed tilsiger dette. Amitoba-media kan i den sammenhæng kræve en østrigsk domstols ord for, at det pågældende Materiale eller den pågældende aktivitet er ulovlig.
9.4
Amitoba-media er under ingen omstændigheder tvunget til at være part i nogen tvist mellem den anmodende part og tredjemand.
9.5
Den anmodende part skal skadesløsholde Amitoba-media for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med en eventuel blokering eller fjernelse af Materiale eller en eventuel standsning af aktiviteter. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder også skade og omkostninger, som Amitoba-media måtte lide eller afholde i forbindelse med et sådant krav, herunder (uden begrænsning) omkostninger til advokatbistand.
9.6
Amitoba-media respekterer og beskytter den anmodende parts ret til datasikkerhed. Alle oplysninger, som Amitoba-media modtager i forbindelse med en anmeldelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Amitoba-media ‘ Erklæring om Persondata og vil kun blive anvendt i forbindelse med behandlingen af den pågældende anmodning.

10. VARIGHED OG OPHØR

10.1
Det er ikke muligt at få refunderet eventuelle indestående Credits på din brugerprofil, hvis du ophører med at bruge Tjenesten og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil.
10.2
Hvis Amitoba-media skønner, at det er berettiget, kan Amitoba-media til enhver tid – i tillæg til sine øvrige beføjelser og uden varsel eller forudgående forklaring – indskrænke, suspendere eller lukke for din adgang til Tjenesten, slette din brugerprofil midlertidigt eller permanent, fjerne Materiale, sende varsel om ydelsesophør eller nægte at levere ydelser, særligt, men ikke udelukkende, hvis:

a) Du ikke overholder disse Vilkår;

b) Dine handlinger efter Amitoba-media opfattelse kan føre til skade eller ansvarspådragelse for dig selv, andre brugere af Tjenesten, tredjemand eller Amitoba-media selv. Amitoba-media fraskriver sig ethvert ansvar efter pkt. 10 som følge heraf.

10.3
Hvis du ophører med at bruge Tjenesten og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil, eller Amitoba-media foretager de efter pkt. 11.2 beskrevne handlinger, bortfalder din ret og adgang til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt, og Amitoba-media vil slette din brugerprofil og/eller fjerne Materiale publiceret af dig. Amitoba-media vil stadig være berettiget til at bruge alt Materiale publiceret på Tjenesten og/eller Hjemmesiden af dig i henhold til pkt. 8.4. Amitoba-media vil dog efter anmodning fra dig, fjerne eller anonymisere Materiale publiceret på Tjenesten og/eller Hjemmesiden af dig. Amitoba-media har ikke pligt til at udlevere Materiale til dig og/eller konvertere Materiale efter anmodning.

Artikel 12. Fortrydelsesret

12.1. Brugeren har ret til at annullere køb af kredit inden for 14 dage, uden at skulle angive nogen begrundelse (fortrydelsesret). Hvis brugeren har brugt den købte kredit og relaterede tjenester inden for disse 14 dage, udløber fortrydelsesretten. Tilbagebetaling foretages inden for 14 dage efter at brugeren har angivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Denne tilbagebetaling vil foregå med den betalingsmetode, der er angivet af brugeren. I tilfælde af at dette ikke er muligt, for eksempel ved betaling over telefon, kan brugeren angive sin bankkonto.

12.2. For at benytte fortrydelsesretten, skal brugeren informere os via en entydig erklæring (f.eks. skriftlig post, fax eller e-mail), med oplysning om din beslutning om at udøve fortrydelsesretten.

12.3. Du kan bruge den vedhæftede formular til fortrydelsesretten, men du er ikke forpligtet til at bruge den. For at overholde fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt at sende din erklæring vedrørende fortrydelse, inden de 14 dage er udløbet.

12.4. Hvis du udøver din fortrydelsesret, vil alle betalinger som du har foretaget indtil dette øjeblik blive returneret af os, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af eventuelle ekstraomkostninger, der følger af dit valg at vælge en anden leveringsmetode end den billigste standard levering som vi tilbyder) uden forsinkelse. Dette vil ske senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om din beslutning om at udøve din fortrydelsesret. Vi betaler dig tilbage med den samme betalingsmetode, som du har brugt til at betale for den oprindelige overførsel, medmindre du udtrykkeligt angiver, at du foretrækker en anden betalingsmetode; i hvilket tilfælde du ikke bliver debiteret for sådan tilbagebetaling.

Artikel 13. Andet

13.1 Amitoba-media kan overføre rettigheder og forpligtelser, der følger af vilkårene og betingelserne til tredjepart og vil informere brugeren om det. Hvis brugeren finder overførslen af forpligtelser uacceptabel, kan brugeren ophøre med at bruge tjenesten og annullere sin konto.

13.2 For disse vilkår og brugen af alle tjenester, gælder østrigsk lov.

13.3 Alle tvister der opstår mellem brugeren og Amitoba-media, vil blive forelagt den kompetente dommer i det retlige distrikt i Østrig medmindre obligatorisk lov bestemmer, at tvisten skal forelægges for en anden domstol.

Wattens, March 15, 2020